Phấn đấu đưa 5 huyện cuối cùng của Hà Nội về đích nông thôn mới

Phan Dau Dua 5 Huyen Cuoi Cung Cua Ha Noi Ve Dich Nong Thon Moi 1651612872

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hà Nội hiện đã có 13/18 huyện, thị xã về đích. TP Hà Nội phấn đấu trong năm 2022, sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 5 địa phương còn lại.
Theo Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Nguyễn Văn Chí, cuối tháng 2 vừa qua, huyện Phú Xuyên đã được Hội đồng thẩm định Trung ương họp xét, công nhận. Hiện, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng thẩm định Trung ương để báo cáo Bộ NN&PTNT, trình Thủ tướng Chính phủ và đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cuối tháng 4/2022.

Phan Dau Dua 5 Huyen Cuoi Cung Cua Ha Noi Ve Dich Nong Thon Moi 1651612872
Mới đây, huyện Chương Mỹ đã được Đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương tiến hành thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế. Đến nay đã hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn thẩm định Trung ương. Cuối tháng 4/2022, Bộ NN&PTNT đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định nông thôn mới xem xét, công nhận huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với 2 huyện Ứng Hòa và huyện Mê Linh, vừa qua, đã được Đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương tiến hành thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế. Đến nay đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương để trình Bộ NN&PTNT, Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, công nhận.

Về tiến độ xây dựng nông thôn mới tại hai huyện Ba Vì và Mỹ Đức, đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết cả hai địa phương đều đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện, đang tiến hành hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2022.

Liên quan đến Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới các cấp theo các mức độ giai đoạn 2021 – 2025, ngày 8/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định số 318/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; số 319/QĐ-TTg về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; số 320/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới.

Chính phủ cũng đã có quy định thị xã, TP trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; và Quyết định số 321/QĐ-TTg về việc quy định tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, theo đó có một số chỉ tiêu, tiêu chí giao các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở NN&PTNT đã tổ chức họp với các thành viên Đoàn Thẩm định TP và đã có văn bản gửi các sở, ngành đề nghị các sở ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tình hình thực tế, căn cứ chỉ đạo của Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy để xây dựng quy định cụ thể mức đạt chuẩn các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025.

“Hiện nay, Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội đang tiến hành tổng hợp, trình UBND TP xem xét, ban hành các quy định cụ thể về mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 để cơ sở có căn cứ thực hiện…” – ông Nguyễn Văn Chí thông tin thêm.